Visual Basic 6.0 Full MSDNA

RISC hay CISC ?

IS RISC GOOD FOR EMBEDDED ?
Jim Turley. CC138. January 2002

Khi bạn thu thập vật liệu để bắt đầu một dự án mới bạn sẽ phải đối đầu với nhiều lựa chọn khó khăn. Một quyết định chính là phải chọn lựa kiến trúc RISC hay là kiến trúc CISC, tiền nhiệm của RISC. Dù có sự phát triển nhanh của công nghệ CISC vẫn giữ được vị trí của nó, trong thực tế thì nó thường là sự lựa chọn tốt hơn. Tiếp tục đọc

Kiến trúc RISC

RISC (viết tắt của Reduced Instructions Set Computer – Máy tính với tập lệnh đơn giản hóa) là một phương pháp thiết kế vi xử lý (VXL) theo hướng đơn giản hóa tập lệnh, trong đó thời gian thực thi tất cả các lênh đều như nhau. Hiện nay các vi xử lý RISC phổ biến là PIC, ARM, DEC Alpha, PA-RISC, SPARC, MIPS, và PowerPC của IBM.

Tiếp tục đọc

Như Quỳnh – Lạ Giường (2011) [WAV]

Như Quỳnh – Lạ Giường (2011) [WAV]Tiếp tục đọc

Phương pháp 12 bước để đạt được mục tiêu – Brian Tracy


Phương pháp 12 bước sắp được đưa ra ở đây có lẽ là quá trình đạt được mục tiêu có hiệu quả nhất từ trước đến nay. Hàng trăm nghìn phụ nữ và đàn ông trên toàn thế giới đã áp dụng để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Nhiều công ty cũng sử dụng để tái cơ cấu lại tổ chức, tiến tới đạt sản lượng và lợi nhuận cao hơn. Phương pháp này rất đơn giản, vì những điều đúng đắn thường đơn giản. Tuy nhiên hiệu quả của nó đáng ngạc nhiên đến nỗi cả những người đa nghi nhất cũng phải bất ngờ.

Tiếp tục đọc

7 thói quen của những người làm việc không hiệu quả

Hầu như cả 7 thói quen dưới đây đều dễ dàng trở thành một phần bình thường của cuộc sống hàng ngày, bạn khó có thể nhận ra chúng, cũng như không thể biết chúng đang tác động tới bạn như thế nào.

Tiếp tục đọc

Seven Steps to Developing a New Habit


How long does it take to develop a new habit? The time period can be any length from a single second to several years. The speed of new habit pattern development is largely determined by the intensity of the emotion that accompanies the decision to begin acting in a particular way.
Many people think, talk about and resolve to lose weight and become physically fit. This may go on for years. Then one day, the doctor says that, “If you don’t get your weight down and improve your physical condition, you are in danger of dying at an early age.”

Tiếp tục đọc