Category Archives: Vi điền khiển

Một số “đồ chơi” khi học vi đk :D

Hi!
Kỳ này đang học VĐK, có sưu tầm 1 ít đồ chơi share cho mọi người.

1.CCS v 4.104
2.Protues
3.MPLAB
4.OrCAD
Updating….

RISC hay CISC ?

IS RISC GOOD FOR EMBEDDED ?
Jim Turley. CC138. January 2002

Khi bạn thu thập vật liệu để bắt đầu một dự án mới bạn sẽ phải đối đầu với nhiều lựa chọn khó khăn. Một quyết định chính là phải chọn lựa kiến trúc RISC hay là kiến trúc CISC, tiền nhiệm của RISC. Dù có sự phát triển nhanh của công nghệ CISC vẫn giữ được vị trí của nó, trong thực tế thì nó thường là sự lựa chọn tốt hơn. Tiếp tục đọc

Kiến trúc RISC

RISC (viết tắt của Reduced Instructions Set Computer – Máy tính với tập lệnh đơn giản hóa) là một phương pháp thiết kế vi xử lý (VXL) theo hướng đơn giản hóa tập lệnh, trong đó thời gian thực thi tất cả các lênh đều như nhau. Hiện nay các vi xử lý RISC phổ biến là PIC, ARM, DEC Alpha, PA-RISC, SPARC, MIPS, và PowerPC của IBM.

Tiếp tục đọc