Category Archives: Tài liệu

Tài liệu năm IV

icon

Tên học phần

  1. Ngoại ngữ chuyên ngành
  2. Kinh tế quản lý
  3. Khí cụ điện
  4. TN khí cụ điện
  5. Truyền động điện
  6. TN truyền động điện
  7. Phần điện trong nhà máy điện và TBA
  8. Đồ án Nhà máy điện
  9. Thực tập CN

CD giáo trình AutoCad 2008 SSDG

Hi!
Up lên cho bạn nào cần.
Đây là hàng độc đó nha >:)

Link folder:
http://www.mediafire.com/?jkcdt7r9akr1j
pass unlock: okitakimura