Category Archives: Electricity

RISC hay CISC ?

IS RISC GOOD FOR EMBEDDED ?
Jim Turley. CC138. January 2002

Khi bạn thu thập vật liệu để bắt đầu một dự án mới bạn sẽ phải đối đầu với nhiều lựa chọn khó khăn. Một quyết định chính là phải chọn lựa kiến trúc RISC hay là kiến trúc CISC, tiền nhiệm của RISC. Dù có sự phát triển nhanh của công nghệ CISC vẫn giữ được vị trí của nó, trong thực tế thì nó thường là sự lựa chọn tốt hơn. Tiếp tục đọc

Kiến trúc RISC

RISC (viết tắt của Reduced Instructions Set Computer – Máy tính với tập lệnh đơn giản hóa) là một phương pháp thiết kế vi xử lý (VXL) theo hướng đơn giản hóa tập lệnh, trong đó thời gian thực thi tất cả các lênh đều như nhau. Hiện nay các vi xử lý RISC phổ biến là PIC, ARM, DEC Alpha, PA-RISC, SPARC, MIPS, và PowerPC của IBM.

Tiếp tục đọc

Tài liệu năm IV

icon

Tên học phần

  1. Ngoại ngữ chuyên ngành
  2. Kinh tế quản lý
  3. Khí cụ điện
  4. TN khí cụ điện
  5. Truyền động điện
  6. TN truyền động điện
  7. Phần điện trong nhà máy điện và TBA
  8. Đồ án Nhà máy điện
  9. Thực tập CN

CD giáo trình AutoCad 2008 SSDG

Hi!
Up lên cho bạn nào cần.
Đây là hàng độc đó nha >:)

Link folder:
http://www.mediafire.com/?jkcdt7r9akr1j
pass unlock: okitakimura

Đồ án Phần điện trong nhà máy điện và TBA

Sưu tầm cho anh em.
http://www.mediafire.com/download.php?4021a0urhjt0chh