JavaScript và VB.NET

Hi!
Đang tìm hiểu cách decode link của MF tình cờ thấy cách gọi Js từ ứng dụng khá hay.
Viết 1 tut để lưu trữ luôn :D.

I.Gọi hàm Js từ VB.Net
_Từ VS, chọn Winform tạo 1 proj CallJs
Import các thư viện.

   Imports System.Security.Permissions

<PermissionSet(SecurityAction.Demand, Name:="FullTrust")> _
<System.Runtime.InteropServices.ComVisibleAttribute(True)> _
Public Class Form1
End class

Thêm 1 WebBrowser control, 1 button vào form1.
_Tạo 1 file test.html như sau:

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
  function showJs()
{
alert('Hello Js');
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

Sau đó , ta set thuộc tính url của WebBrowser là C:\test.html
Xử lý sự kiện Click của button1

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
            ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    WebBrowser1.Document.InvokeScript("showJs")
End Sub

Bạn sẽ thấy hàm showJs từ Javascript đc gọi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: