Cách tạo , sử dụng và hủy thread trong C#

  Mô hình chuyển trạng thái của Thread:

d


Xem xét các ví dụ sau đây về thread trên ứng dụng console
Ví dụ về tạo thread:

c

using System.Threading;
namespace ConsoleApplicationThread
{
  class EntryPoint
  {
    private static void ThreadFunc()
    {
      Console.WriteLine("Hello from new thread {0}!",Thread.CurrentThread.GetHashCode());
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      // Tao thread mới
      Thread newThread = new Thread(new ThreadStart(EntryPoint.ThreadFunc));
      Console.WriteLine("Main Thread is {0}",Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
      Console.WriteLine("Starting new thread…");
      // bắt đầu chạy thread
      newThread.Start();
      // Đợi thread chạy xong->đợi hệ điều hành trả về handle của thread
      newThread.Join();
      Console.WriteLine("New thread has finished");
    }
  }
}

  Cách xử dụng thông qua một chương trình đơn giản:

using System.Threading;
using System.Collections; 

namespace ConsoleApplicationThread
{
  class EntryPoint
  {
    static void Main(string[] args)

    {     

      Queue queue1 = new Queue();
      Queue queue2 = new Queue();
      // một số thao tác điền dữ liệu vào queue
      // Xử lý mỗi queue tren một thread
      Thread proc1 = new Thread( EntryPoint.ThreadFunc );
      proc1.Start( queue1 );
      Thread proc2 = new Thread( EntryPoint.ThreadFunc );
      proc2.Start( queue2 );
      //thực hiện một số lệnh khác khi thread đang chạy
      // Đợi trả về handle của thread
      proc1.Join();
      proc2.Join();

    }

      static private void ThreadFunc( object obj ) 
	{

      // Ép kiểu obj về dạng Queue
      Queue theQueue = (Queue) obj;
      // làm một số thao tác trên queue …
      Console.WriteLine("Thread {0} is running!", Thread.CurrentThread.GetHashCode());
    }
  }
}

  Hủy một thread khi thread đó đang chạy:


using System.Threading;
using System.Collections; 

namespace ConsoleApplicationThread

{
  class EntryPoint
  {    

      private static void ThreadFunc()
      {
        ulong counter = 0;
        while (true)
        {
          try
          {
            Console.WriteLine("{0}", counter++);
          }

          catch (ThreadAbortException)

          {
            // Xử lý ngoại lệ trong phần này …
            Console.WriteLine("Abort! ");
          }
        }
      }

      static void Main(string[] args)
      {
        Thread newThread =
        new Thread(new ThreadStart(EntryPoint.ThreadFunc));
        newThread.Start();
        Thread.Sleep(2000);//đợi thread trong thời gian 2 s
        // Gọi phương thức để hủy bỏ thread
        newThread.Abort();
        //Đợi handle thread trả về
        newThread.Join();
      }
  }

}

Nguồn http://sandynguyen.wordpress.com/

Tagged:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: